023 3428065 / 023 3427939 info@asd.org.za

Employment (Positions Available)

Bestuur en Toesighoudingspos Beskikbaar

Huishoudelike Bestuurder

Bestuur en toesighoudingspos 10 Oct 2022 (.pdf)


ASD Sean Kelly CYCC is ‘n geregistreerde kinder- en jeugsorg sentrum verantwoordelik vir die veiligheid en versorging van 15 fisies- en intellektueel gestremde kinders.

Aansoeke van gemotiveerde en dinamiese persone met ‘n positiewe lewensingesteldheid teenoor kinders en gestremdes, word vir die volgende betrekking ingewag:

Huishoudelike Bestuurder

Die suksesvolle kandidaat moet oor ’n wettige bestuurslisensie en eie vervoer beskik. Die verantwoordelikhede sluit in die algehele bestuur van ’n huis waar tot 15 meervoudig-gestremde kinders permanent inwoon en sluit ook die bestuur van personeel sowel as die verrigting van algemene administratiewe take in.

Vereistes:

– Ervaring van die versorging van persone met spesiale behoeftes
– Ervaring van personeelbestuur
– Rekenaarvaardig
– Bestuurslisensie
– Eie vervoer wenslik
– Goeie mense-verhoudinge
– Samewerking in spanverband
– Neem inisiatief
– Bereid om fleksie-tyd te werk
– Reël en vergesel kinders na hospitaal/kliniek besoeke
– Bewys van Covid-19 inenting
– Nie-roker
– Lojaal
– Eerlik
– Aanpasbaar by veranderende omstandighede

Administrasie:

– Skofroosters
– Registers
– Voorraadbeheer
– Korrespondensie
– Veiligheid
– Monitering van kameras
– Rekordhouding van skenkings
– Bedankings aan donateurs

Bestuur:

– Personeel
– Wasgoed
– Skoonmaakdienste
– Kinders: algemene welstand en gesondheid insluitend persoonlike behoeftes, klere, toiletware ens.
– Bestuur van begroting

Werksure: – 8 ure per dag (etenstyd uitgesluit)
Besoldiging – R7 000/maand
Stuur ’n volledige CV met verwysings narecruit@asd.org.za
Sluitingsdatum: 10 Oktober 2022

Indien u geen terugvoer binne 14 dae na aansoek ontvang nie, beskou dan u aansoek as onsuksesvol.